Aanmelding en behandeling

Wachttijd.

De wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek is ongeveer 4 - 6 weken.
Er is geen wachttijd tussen intakegesprek en behandeling.
Bovenstaande geldt voor alle diagnosegroepen.

Intakeformulier.
U kunt zich telefonisch bij de assistente aanmelden. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt voor het invullen van een intakeformulier. Wanneer u komt om het formulier in te vullen, dient u de verwijsbrief van uw huisarts en een geldig legitimatiebewijs mee te brengen. Het formulier kan ook per post naar u toegestuurd worden. U kunt het thuis invullen en vervolgens naar de praktijk terugsturen.
Als u eerder elders een GGZ-behandeling hebt gehad, wordt, na uw toestemming, informatie over de vorige behandeling opgevraagd.
Op grond van het ingevulde intakeformulier, de verwijsbrief van de huisarts en eventuele informatie over vorige behandeling wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek, of wordt u geadviseerd zich elders aan te melden.

Intakegesprek.
Enkele dagen vóór het intakegesprek krijgt u een e-mail toegestuurd met het verzoek een digitale vragenlijst (BSI) in te vullen. Via een link komt u bij de vragenlijst. De lijst moet vóór de datum van het intakegesprek ingevuld zijn.
Het intakegesprek duurt 3 kwartier. Tijdens dit oriënterende gesprek vormt dhr. Rosman zich een beeld van uw klachten en mogelijke oorzaken en achtergronden daarvan. Dit gesprek vormt het uitgangspunt voor het behandelplan.

Behandelplan.
In het volgende consult wordt het behandelplan met u besproken. Hierin staan de conclusies van het intakegesprek, een behandelingsvoorstel en het doel van de behandeling. Het behandelplan wordt door u gelezen en met u besproken. Door uw handtekening te plaatsen, stemt u in met het behandelplan.

Behandeling.
Er is geen wachttijd tussen intakegesprek en behandeling. Er wordt een serie vervolgconsulten met u afgesproken, meestal één keer per week of per 2 weken. Aan het begin en aan het eind van de behandeling wordt er een brief naar uw huisarts gestuurd. Ook vult u bij de afsluiting de BSI lijst nog een keer in.

Afspraken maken en (tijdig) afzeggen
U kunt bij de assistente afspraken plannen (zie openingstijden administratie).
Het annuleren van afspraken dient tenminste één werkdag van te voren te gebeuren. Bij niet tijdig afbellen wordt er €10 bij u in rekening gebracht. Als u zonder af te bellen niet op een afspraak verschijnt, wordt er €25 bij u in rekening gebracht.