Welkom bij praktijk Rosman

Drs. A. Rosman werkt als zelfstandig gevestigd psychiater en biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan volwassenen.

Momenteel geldt voor onbepaalde tijd een patiëntenstop.

In verband met afbouw van de praktijk i.v.m. pensionering is aanmelding voor langdurige behandeling niet meer mogelijk.


Aanmelding voor behandeling is mogelijk na verwijzing door uw huisarts.

Voordelen van een zelfstandig gevestigd psychiater zijn: de meestal kortere wachttijden en het aanbod van medisch specialistische zorg in een kleinschalige, overzichtelijke praktijksituatie, waarbij u altijd dezelfde behandelaar hebt en uw privacy optimaal gewaarborgd is.

Een vrijgevestigde GGZ-praktijk kan geen 24 uur per dag zorg of bereikbaarheid bieden. Wanneer u intensieve of acute zorg nodig hebt, kunt u zich beter aanmelden bij een grote GGZ-instelling of een psychiatrische polikliniek van een ziekenhuis.