Maatregelen m.i.v. 16 maart t.g.v. het corona virus.

De komende weken zullen alle consulten telefonisch plaatsvinden, behalve als een face-to-face contact medisch noodzakelijk is. 
Er worden voorlopig geen nieuw patiënten in behandeling genomen.
Reeds geplande intakegesprekken komen te vervallen. De betreffende personen worden hiervan op de hoogte gesteld.


Welkom bij praktijk Rosman.

Drs. A. Rosman werkt als zelfstandig gevestigd psychiater en biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan volwassenen.

Aanmelding voor behandeling is mogelijk na verwijzing door uw huisarts.

Voordelen van een zelfstandig gevestigd psychiater zijn: de meestal korte wachttijden en het aanbod van medisch specialistische zorg in een kleinschalige, overzichtelijke praktijksituatie, waarbij u altijd dezelfde behandelaar hebt en uw privacy optimaal gewaarborgd is.

Een vrijgevestigde GGZ-praktijk kan geen 24 uur per dag zorg of bereikbaarheid bieden. Wanneer u intensieve of acute zorg nodig hebt, kunt u zich beter aanmelden bij een grote GGZ-instelling of een psychiatrische polikliniek van een ziekenhuis .